Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
82
Các Chức năng Chụp > 
Lấy nét tự động khi chạm màn hình
Chụp khi chạm
Bạn có thể chụp ảnh bằng cách chạm ngón tay. Khi bạn chạm vào chủ 
thể, máy ảnh tự động lấy nét chủ thể và chụp ảnh.
•  
Nếu bạn không chọn vùng lấy nét, chức năng Lấy nét Tự động sẽ không 
hoạt động.
•  
Không thể di chuyển theo đối tượng khi: 
 -
đối tượng quá nhỏ
 -
đối tượng di chuyển thất thường 
 -
đối tượng ngược sáng hoặc bạn đang chụp ảnh tại khu vực tối 
 -
màu sắc hoặc hoa văn trên đối tượng và hình nền giống nhau 
 -
đối tượng có các vật thể nằm ngang, như tấm chắn sáng 
 -
máy ảnh quá rung
 -
bạn chụp ảnh liên tục 
•  
Khi không thể di chuyển theo đối tượng, tính năng sẽ được thiết lập lại.
•  
Nếu máy ảnh không thể theo dõi được đối tượng, vùng lấy nét sẽ được 
thiết lập lại.
•  
Nếu máy ảnh của bạn không lấy nét được, khung lấy nét sẽ thay đổi 
sang màu đỏ và chức năng lấy nét sẽ được thiết lập lại.