Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
90
90
Các Chức năng Chụp
Để chụp được một bức ảnh như thật về một đối tượng, cần phải có 
một lượng ánh sáng không đổi. Khi nguồn ánh sáng thay đổi, bạn có 
thể sử dụng đèn flash và cung cấp một lượng ánh sáng không đổi. 
Chọn cài đặt phù hợp theo nguồn sáng và đối tượng chụp.
Để cài đặt tùy chọn 
đèn flash,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Đèn Flash 
→  
một tùy chọn.
Biểu tượng Mô tả
Tắt: Không sử dụng đèn flash.
A
Đèn Flash thông minh: Máy ảnh tự động điều chỉnh độ 
sáng của đèn flash theo như lượng ánh sáng trong môi 
trường xung quanh.
A
Tự động: Đèn flash tự động chớp sáng khi chụp tại những 
địa điểm tối.
Mắt đỏ tự động: Đèn flash tự động chớp sáng và làm 
giảm hiện tượng mắt đỏ.
Lấp đầy: Đèn flash chớp sáng bất cứ khi nào bạn chụp 
ảnh. (Độ sáng được điều chỉnh tự động.)
Lấp đầy đỏ: Đèn flash chớp sáng bất kỳ khi nào bạn chụp 
ảnh và làm giảm hiện tượng mắt đỏ.
Màn ngăn đầu tiên: Đèn 
flash chớp sáng ngay sau khi 
màn trập mở. Máy ảnh chụp 
ảnh một đối tượng sớm hơn 
trong một chuỗi hành động 
rõ ràng. 
Hướng di chuyển của quả bóng
Biểu tượng Mô tả
Màn ngăn thứ hai: Đèn flash 
chớp sáng trước khi màn trập 
đóng. Máy ảnh chụp ảnh một 
đối tượng muộn hơn trong 
một chuỗi hành động rõ ràng. 
Hướng di chuyển của quả bóng
•  
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào các điều kiện chụp.
•  
Có khoảng dừng giữa hai lần chớp sáng của đèn flash. Không di chuyển 
cho đến khi đèn flash đã nháy sáng đủ hai lần.
•  
Nếu bạn chọn Tắt, đèn flash không chớp sáng ngay cả khi có gắn thêm 
đèn flash ngoài.
•  
Đối với một số ống kính, ống kính có thể chặn ánh sáng từ đèn flash 
trong. Nếu điều này xẩy ra, sử dụng đèn flash ngoài tuỳ chọn.
•  
Nếu bạn gắn ống kính khác với ống kính được cung cấp, sử dụng bộ 
điều chỉnh giá lắp ống kính, đèn flash sẽ không chớp sáng.
Chỉ sử dụng các loại đèn flash được Samsung chấp thuận. Việc sử dụng đèn 
flash ngoài không tương thích có thể làm hỏng máy ảnh. 
Đèn flash