Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
91
Các Chức năng Chụp > 
Đèn flash
Giảm hiệu ứng mắt đỏ
Nếu đèn flash chớp sáng khi bạn chụp ảnh một người trong bóng tối, 
một ánh sáng màu đỏ có thể xuất hiện trong mắt người được chụp. 
Để giảm hiệu ứng mắt đỏ, chọn Mắt đỏ tự động hoặc Lấp đầy đỏ.
Không làm giảm hiện tượng mắt đỏ
Có làm giảm hiện tượng mắt đỏ
Nếu khoảng cách giữa đối tượng và máy ảnh quá xa hoặc đối tượng di 
chuyển khi đèn flash đầu tiên chớp sáng, có thể sẽ không làm giảm được 
hiện tượng mắt đỏ.
Điều chỉnh cường độ đèn flash
Khi đèn flash bật, điều chỉnh cường độ đèn flash ở các mức ±2.
Để cài đặt cường 
độ đèn flash,
Ở chế độ Chụp, chạm vào 
 
 Đèn Flash 
 di chuyển 
đến tuỳ chọn mong muốn 
 bấm [D] 
 [C/F].
Trở về
Cài đặt
Đèn Flash : Lấp đầy
•  
Bạn cũng có thể kéo thanh trượt hoặc chạm vào +/- để điều chỉnh cường 
độ đèn flash.
•  
Điều chỉnh cường độ đèn flash có thể không hiệu quả khi:
 -
đối tượng chụp quá gần với máy ảnh
 -
bạn đã thiết lập chức năng nhạy sáng ISO cao
 -
giá trị phơi sáng quá lớn hoặc quá nhỏ
•  
Ở một số chế độ chụp, bạn không thể sử dụng chức năng này.
•  
Nếu đối tượng quá gần khi bạn sử dụng đèn flash, một số ánh sáng 
có thể bị chặn, bức ảnh sẽ bị tối. Phải đảm bảo rằng đối tượng ở trong 
phạm vi được khuyến cáo, mà có thể thay đổi do ống kính.