Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
95
95
Các Chức năng Chụp
Chức năng này tự động chỉnh sửa chi tiết sáng bị mất có thể xảy ra do 
sự đổ bóng khác nhau trên bức ảnh.
Để cài đặt tùy chọn 
Dynamic Range,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Dynamic Range 
 một tùy chọn.
Không có hiệu ứng Dynamic Range
Có hiệu ứng Dynamic Range
* Mặc định
Biểu tượng Mô tả
Tắt*: Không sử dụng Dynamic Range.
Dải nhạy sáng động thông minh+: Chỉnh sửa sự mất chi 
tiết sáng.
HDR: Chụp 3 ảnh với các độ phơi sáng khác nhau và tự 
động kết hợp chúng lại để tạo ra một bức ảnh.
•  
Bạn không thể cài đặt tùy chọn ISO cao hơn ISO 3200.
•  
Tuỳ chọn Dynamic Range không thể được cài đặt với 
tuỳ chọn truyền động ngoài chế độ Một ảnh hoặc Đếm 
ngược chụp.
•  
Các tuỳ chọn Dynamic Range không thể được cài đặt 
đồng thời với chế độ Bộ lọc Thông minh hoặc tuỳ chọn 
Picture Wizard.
•  
Tuỳ chọn Dynamic Range không thể được cài đặt với 
chức năng Bulb.
Dynamic Range