Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
96
96
Các Chức năng Chụp
Lọc Thông minh cho phép bạn sử dụng các hiệu ứng đặc biệt cho bức 
ảnh hoặc video của mình. Bạn có thể chọn các tùy chọn lọc khác nhau 
để tạo ra các hiệu ứng đặc biệt mà khó có thể có được với các loại 
ống kính thường.
Để cài đặt tùy 
chọn Lọc Thông 
minh,
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Lọc thông minh 
 
một tùy chọn.
* Mặc định
Tùy chọn
Mô tả
Tắt*
Không có hiệu ứng
Tối bốn góc ảnh
Sử dụng các màu tương phản, có độ tương phản 
cao, và hiệu ứng làm mờ mạnh của máy ảnh Lomo.
Thu nhỏ
Sử dụng hiệu ứng dịch chuyển độ nghiêng để làm 
cho đối tượng có vẻ như bị thu nhỏ.
Phác họa
Sử dụng hiệu ứng phác hoạ bằng bút.
Mắt Cá
Làm biến dạng các đối tượng ở gần để bắt chước 
hiệu ứng hình ành của ống kính mắt cá.
Không thể cài đặt đồng thời các tùy chọn Lọc thông minh với các tùy chọn 
Picture wizard.
Lọc Thông minh