Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
99
Funkcije snimanja > 
Merenje
U tački
Režim u tački proračunava količinu svetlosti u centru. Kada snimate 
fotografiju u uslovima jakog pozadinskog svetla iza subjekta, fotoaparat 
podešava ekspoziciju da bi ispravno snimio subjekta. Na primer, kada 
izaberete višestruki režim u uslovima jakog pozadinskog svetla, fotoaparat 
proračunava da je celokupna količina svetlosti prevelika, što uzrokuje 
tamniju fotografiju. Režim u tački može da spreči ovu situaciju jer 
proračunava količinu svetlosti u označenoj oblasti.
Subjekt je svetlo obojen dok je pozadina tamna. Režim u tački se 
preporučuje za situacije kao ove gde postoji velika razlika u ekspoziciji 
subjekta i pozadine.
U centru
Režim u centru proračunava širu oblast u odnosu na režim u tački. 
On sabira količinu svetlosti u centralnom delu snimka (60 – 80 %) i u 
preostalom delu snimka (20 – 40 %). Preporučuje se za situacije gde postoji 
mala razlika u osvetljenosti subjekta i pozadine ili ako je oblast subjekta 
velika u poređenju sa celokupnom kompozicijom fotografije.