Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
102
Funkcije snimanja > 
Blic
Podešavanje jačine blica
Kada je blic aktiviran, prilagodite jačinu blica +/-2 nivoa.
Da biste podesili 
jačinu blica,
U režimu snimanja dodirnite 
 
 Blic 
 opcija 
 
 
 Prevucite klizač ili dodirnite +/- da biste podesili 
jačinu 
 dodirnite 
.
Blic : 0
Smanjivanje efekta crvenih očiju
Ako se blic aktivira kada fotografišete osobu u mraku, na slici se može 
pojaviti crveni odsjaj u očima. Da biste smanjili efekat crvenih očiju, 
izaberite Automatski efekat crvenih očiju ili Ispuna crvene.
Bez smanjivanja efekta crvenih očiju
Sa smanjivanjem efekta crvenih očiju
Ako je subjekt predaleko od fotoaparata ili se kreće kada se prvi blic aktivira, 
efekat crvenih očiju se možda neće smanjiti.