Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
103
Funkcije snimanja > 
Blic
• 
Možete i da dodirnete 
 
 
 Blic 
 opcija 
 
 u režimu 
snimanja da biste pristupili meniju za intenzitet blica.
• 
Podešavanje jačine blica možda neće biti efikasno u sledećim situacijama:
 
-
ako je subjekat suviše blizu fotoaparata
 
-
ako ste podesili suviše visoku ISO osetljivost
 
-
ako je vrednost ekspozicije prevelika ili premala
• 
Ovu funkciju ne možete da koristite u nekim režimima snimanja.
• 
Ako na fotoaparat priključite spoljašnji blic čiji se intenzitet može podešavati, 
primeniće se postavke jačine blica. 
• 
Ako je subjekt preblizu kada koristite blic, neka svetla mogu biti blokirana, što 
može dovesti do tamne fotografije. Proverite da li je subjekt u preporučenom 
opsegu, koji se razlikuje od objektiva do objektiva.
• 
Kada je pričvršćen poklopac objektiva, svetlost blica može biti blokirana 
poklopcem. Skinite poklopac da biste koristili blic.