Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
104
104
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Fotoaparat automatski postavlja ekspoziciju merenjem nivoa svetlosti 
iz kompozicije fotografije i položaja subjekta. Ako je ekspozicija koju 
postavlja fotoaparat viša ili niža od očekivane, možete ručno podesiti 
vrednost ekspozicije. Vrednost ekspozicije se podešava u koracima od ±3. 
Fotoaparat prikazuje upozorenje za ekspoziciju crvenom bojom za svaki 
korak iza opsega ±3.
Da biste podesili vrednost ekspozicije, dva puta pritisnite komandno 
dugme, a zatim ga okrećite dok birate vrednost ekspozicije. Vrednost 
ekspozicije možete da podesite i ako dodirnete 
 
 EV, a zatim 
prevučete točkić na ekranu.
Možete da podesite vrednost ekspozicije prema položaju indikatora nivoa 
ekspozicije.
Indikator nivoa 
ekspozicije
Povećana ekspozicija  
(svetlije)
Smanjena ekspozicija 
 (tamnije) 
Upozorenje za ekspoziciju
Standardni indeks ekspozicije
-2
Original
+2
 
Kompenzacija ekspozicije