Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
105
105
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Kada ne možete da ostvarite odgovarajuću ekspoziciju zbog jakog 
kontrasta boje, zaključajte ekspoziciju, a zatim snimite fotografiju.
Da biste zaključali vrednost ekspozicije, prilagodite ekspoziciju fotografije, 
a zatim dodirnite dugme za prilagođavanje.
Nakon zaključavanja ekspozicije, usmerite objektiv prema željenom mestu, 
a zatim pritisnite [Okidač].
• 
Podesite funkciju dugmeta za prilagođavanje na AEL da biste zaključali 
trenutnu vrednost ekspozicije. (str. 150)
• 
Ova funkcija nije dostupna u ručnom režimu.
Zaključavanje ekspozicije