Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
107
Funkcije snimanja > 
Funkcije video zapisa
Višestruki pokreti
Podesite brzinu reprodukcije video zapisa.
Da biste podesili 
opcije za brzinu 
reprodukcije,
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Višestruki 
pokreti 
 opcija.
Ikona
Opis
x0.25: Snimite video zapis i reprodukujte ga pri 1/4 normalne 
brzine. (Dostupno samo sa 640x480 ili 320x240)
x0.5: Snimite video zapis i reprodukujte ga pri 1/2 normalne brzine. 
(Dostupno samo sa 1280x720 (30 fps), 640x480 ili 320x240)
x1: Snimite video zapis i reprodukujte ga pri normalnoj brzini.
x5: Snimite video zapis i reprodukujte ga pri brzini 5X većoj od 
normalne.
x10: Snimite video zapis i reprodukujte ga pri brzini 10X većoj od 
normalne.
x20: Snimite video zapis i reprodukujte ga pri brzini 20X većoj od 
normalne.
• 
Ako izaberete opciju različitu od x1, zvuk se neće snimati.
• 
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
Zatamnjivanje
Možete da zatamnite ili osvetlite scenu pomoću funkcije zatamnjivanja 
na fotoaparatu, a da to ne radite na računaru. Podesite funkciju 
osvetljavanja da biste postepeno osvetlili početak scene. Podesite funkciju 
zatamnjivanja da biste postepeno zatamnili scenu. Koristite funkciju na 
odgovarajući način i dodajte dramatične efektne u video zapise.
Da biste 
podesili opcije 
zatamnjivanja,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Zatamnjivanje 
 opcija.
Ikona
Opis
Isključeno: Funkcija zatamnjivanja se ne koristi.
Početno: Scena se postepeno osvetljava.
Krajnje: Scena se postepeno zatamnjuje.
Početno-krajnje: Funkcija zatamnjivanja je primenjena na početku 
i kraju scene.
Kada koristite funkciju zatamnjivanja, čuvanje datoteke može trajati duže.