Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
108
Funkcije snimanja > 
Funkcije video zapisa
Nivo mikrofona
Postavite nivo mikrofona za uslove snimanja.
Da biste postavili 
nivo mikrofona,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Nivo 
mikrofona 
 opciju.
Glas
Ponekad je video zapis bez tona prijatniji nego video zapis sa tonom. 
Isključite funkciju glasa da biste snimili video zapis bez zvuka.
Da biste podesili 
opcije glasa,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Glas 
 opcija.
Bez vetra
Kada snimate video zapise u bučnim okruženjima, neželjeni zvuci mogu 
biti snimljeni na video zapisima. Posebno šum vetra snimljen na video 
zapisima vas može ometati u uživanju u vašim video zapisima. Koristite 
funkciju Bez vetra da biste uklonili neke okolne šumove pored šuma vetra.
Da biste smanjili 
zvuk vetra,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Bez vetra 
 
opcija.