Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
10
Sadržaj
Opsecanje fotografije ...........................................................................................  118
Rotiranje fotografije ..............................................................................................  119
Promena veličina fotografija ..............................................................................  119
Prilagođavanje fotografija ...................................................................................  120
Doterivanje lica .......................................................................................................  121
Smanjivanje efekta crvenih očiju......................................................................  121
Primena efekata pametnog filtera ...................................................................  122