Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
110
Reprodukcija/uređivanje
Saznajte kako da pregledate sličice fotografija i video zapisa i kako da 
zaštitite ili izbrišete datoteke.
Ako u dužem periodu ne obavljate operacije, informacije i ikone na ekranu će 
nestati. Kada ponovo koristite fotoaparat, one će se ponovo pojaviti.
Pregledanje fotografija
Pritisnite [
z].
• 
Biće prikazana najnovija snimljena datoteka.
Prevucite sliku levo ili desno da biste pregledali datoteke.
Možda nećete moći da menjate ili reprodukujete datoteke koje su snimljene 
drugim fotoaparatima, zbog nepodržanih velčina ili kodeka. Koristite računar ili 
drugi uređaj da biste menjali ili reprodukovali ove datoteke.
Pregled sličica fotografija
Da biste tražili željene fotografije i video zapise, prebacite ih u prikaz 
sličica. Prikaz sličica prikazuje više slika istovremeno, tako da možete 
jednostavno pregledati stavke koje želite da pronađete. Takođe, možete 
klasifikovati i prikazati datoteke prema kategoriji, kao što je datum, tip 
datoteke ili lokacija.
Okrenite komandno dugme da biste izabrali režim prikaza 
umanjenih sličica.
Pretraživanje i upravljanje datotekama