Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
112
Reprodukcija/uređivanje > 
Pretraživanje i upravljanje datotekama
Zaštita datoteka
Zaštitite datoteke tako da se ne mogu slučajno izbrisati.
U režimu reprodukcije dodirnite 
 
 
 Zaštiti 
 
Izaberi.
Dodirnite  /  da biste pronašli datoteku, a zatim dodirnite 
polje za potvrdu.
• 
Ponovo dodirnite polje za potvrdu da biste poništili izbor. 
Dodirnite 
.
Zaštićenu datoteku ne možete brisati.
Zaključaj/otključaj sve datoteke
Zaključajte ili otključajte sve datoteke.
U režimu reprodukcije dodirnite 
 
 
 Zaštiti 
 Sve.
Dodirnite opciju.
Opcija
Opis
Zaključaj
Zaključajte sve datoteke.
Otključaj
Otključajte sve datoteke.
Poništi
Povratak na prethodni meni.