Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
113
Reprodukcija/uređivanje > 
Pretraživanje i upravljanje datotekama
Brisanje datoteka
Izbrišite datoteke u režimu reprodukcije i obezbedite više prostora na vašoj 
memorijskoj kartici. Zaštićene datoteke se ne brišu.
Brisanje jedne datoteke
Možete da izaberete jednu datoteku i da je obrišete.
U režimu reprodukcije pronađite datoteku, a zatim dodirnite 
.
Kada se pojavi iskačuća poruka, dodirnite Da.
Brisanje više datoteka
Možete da izaberete više datoteka, a zatim ih izbrišete.
U režimu reprodukcije dodirnite 
 
 
 Izbriši 
 
Izaberi.
• 
Umesto toga, u prikazu sličica dodirnite 
, a zatim izaberite 
datoteke za brisanje.
Dodirnite  /  da biste pronašli datoteku, a zatim dodirnite 
polje za potvrdu.
• 
Ponovo dodirnite polje za potvrdu da biste poništili izbor.
Dodirnite 
.
Kada se pojavi iskačuća poruka, dodirnite Da.
Brisanje svih datoteka
Možete istovremeno izbrisati sve datoteke na memorijskoj kartici.
U režimu reprodukcije dodirnite 
 
 
z
 Izbriši 
 Sve.
Kada se pojavi iskačuća poruka, dodirnite Da.