Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
114
Reprodukcija/uređivanje
Uvećavanje fotografije
Možete uvećati fotografije kada ih pregledate u režimu reprodukcije. 
Takođe, možete koristiti funkciju isecanja da biste izvadili deo slike 
prikazane na ekranu i sačuvati je kao novu datoteku.
Uvećana oblast
Prevucite ekran da biste videli drugi 
deo fotografije.
Rotirajte komandno dugme da biste uvećali fotografiju.
Ikona
Opis
Vraćanje originalnog prikaza.
Isecanje fotografije (fotoaparat će je sačuvati kao novu 
datoteku).
Takođe, možete približiti dva prsta ili ih razdvojiti na ekranu da biste umanjili ili 
uvećali fotografiju. Možete i da dvaput dodirnete oblast da biste je brzo uvećali.
Pregledanje prezentacije
Možete pregledati fotografije u prezentaciji, primeniti različite efekte na 
prezentaciju i reprodukovati muziku u pozadini.
U režimu reprodukcije dodirnite 
 
 
 Opcije za 
projekciju slajdova.
Izaberite opciju efekta za projekciju slajdova.
• 
Pređite na korak 3 da biste započeli projekciju slajdova bez efekata.
* Podrazumevano
Opcija
Opis
Režim 
reprodukcije
Izaberite da li će se projekcija slajdova ponavljati. 
(Jedna repordukcija*, Ponovi)
Interval
Podesite interval između prikaza fotografija.  
(1 sek.*, 3 sek.5 sek.10 sek.)
Muzika
Izaberite zvuk u pozadini.
Efekat
• 
Izaberite efekat za promenu scene između 
fotografija.
• 
Dodirnite Isključeno da biste poništili efekte.
Pregledanje fotografija