Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
117
Reprodukcija/uređivanje > 
Reprodukcija video zapisa
Snimanje slike tokom reprodukcije
Dok pregledate video dodirnite   na mestu na kome želite da 
snimite fotografiju.
Dodirnite 
.
• 
Ne možete snimiti sliku iz video zapisa snimljenog u 3D režimu.
• 
Rezolucija snimljene slike biće jednaka veličini originalnog video zapisa.
• 
Snimljeni video zapis će biti sačuvan kao nova datoteka.