Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
118
Reprodukcija/uređivanje
Obavite zadatke uređivanja fotografije, kao što su preomena veličine, 
rotiranje ili smanjivanje efekta crvenih očiju. Uređene fotografije se čuvaju 
kao nove datoteke pod različitim imenima. Fotografije snimljene u nekim 
režimima ne mogu se uređivati funkcijom za uređivanje slike.
Da biste uredili 
slike,
 
U režimu reprodukcije pronađite fotografiju, a zatim dodirnite 
.
• 
Slike u režimu reprodukcije možete uređivati i ako izaberete fotografiju,  
a zatim dodirnete 
 
 Uredi sliku
• 
Neke slike možda nećete moći da uredite pomoću funkcije za uređivanje slike. 
U tom slučaju, koristite isporučeni softver za uređivanje slika.
• 
Fotoaparat će sačuvati uređene fotografije kao nove datoteke.
• 
Kada uređujete fotografije, fotoaparat će im automatski smanjti rezoluciju. 
Fotografije koje ručno rotirate ili kojima menjate veličinu se neće automatski 
prebaciti na manju rezoluciju.
• 
Fotografije ne možete uređivati dok ih pregledate u okviru fascikle. Otvorite 
fasciklu i izaberite fotografiju da biste uredili pojedinačne fotografije.
Opsecanje fotografije
Dodirnite 
 
 
.
Prevucite uglove polja da biste podesili veličinu oblasti.
Prevucite polje da biste pomerili oblast.
Dodirnite 
.
Dodirnite 
 da biste sačuvali.
Uređivanje fotografija