Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
11
Sadržaj
Smanjenje šuma .....................................................................................................  146
Višestruko snimanje postavljeno ......................................................................  147
DMF (Direktni ručni fokus) ..................................................................................  147
Obojeni prostor .......................................................................................................  148
Ispravka izobličenja ...............................................................................................  149
Sačuvaj kao prilagođeni režim ..........................................................................  149
iFn prilagođavanje .................................................................................................  149
Korisnički ekran .......................................................................................................  149
Osnovno mapiranje ...............................................................................................  150
Linijska mreža ..........................................................................................................  151
AF lampa....................................................................................................................  151