Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
120
Reprodukcija/uređivanje > 
Uređivanje fotografija
Prilagođavanje fotografija
Možete ispraviti snimljene fotografije podešavanjem osvetljenosti, 
kontrasta ili zasećenosti boja.
Dodirnite 
.
Dodirnite opciju.
Opcija
Opis
Original
Original (Vraćanje originalne slike)  
Auto. podešavanje
Automatsko podešavanje osvetljenosti, 
kontrasta ili zasićenosti boja
Osvetljenost
Podešavanje osvetljenosti
Kontrast
Podešavanje kontrasta
Zasićenost boja
Podešavanje zasićenosti boja
Podešavanje RGB
Podešavanje RGB vrednosti 
Temperatura boje
Podešavanje temperature boje  
Ekspozicija
Podešavanje ekspozicije
Nijansa
Podešavanje nijansi
Prevucite klizač ili dodirnite +/- da biste podesili opciju.
• 
Ako ste izabrali Auto. podešavanje, pređite na korak 4.
Dodirnite 
.
Dodirnite 
 da biste sačuvali.