Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
125
Bežična mreža > 
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki
Podešavanje opcija mreže
U ekranu Wi-Fi postavke pređite na pristupnu tačku, a zatim 
dodirnite  .
Izaberite svaku opciju i unesite potrebne informacije.
Opcija
Opis
Mrežna lozinka
Unesite mrežnu lozinku.
Podešavanje IP adrese
Postavite IP adresu automatski ili ručno.
Ručno podešavanje IP adrese
U ekranu Wi-Fi postavke pređite na pristupnu tačku, a zatim 
dodirnite  .
Dodirnite Podešavanje IP adrese 
 Ručno.
Izaberite svaku opciju i unesite potrebne informacije.
Opcija
Opis
IP
Unesite statičnu IP adresu.
Podmrežna maska
Unesite podmrežnu masku.
Mrežni prolaz
Unesite mrežni prolaz.
DNS Server
Unesite DNS adresu.
Korišćenje pregledača za prijavu
Možete uneti svoje podatke za prijavu putem pregledača za prijavu kada 
se povezujete sa pristupnim tačkama, delite lokacije ili cloud servere.
Ikona
Opis
Zatvorite pregledaè za prijavu.
Pomerite se na prethodnu stranu.
Pomerite se na narednu stranu.
Zaustavite učitavanje strane.
Ponovo učitajte stranu.
• 
Možda nećete moći da birate neke stavke u zavisnosti od stranice na koju ste 
povezani. To ne predstavlja neispravnost.
• 
Pregledač za prijavu se možda neće automatski zatvoriti nakon što se prijavite 
na neke stranice. U tom slučaju, zatvorite pregledač za prijavu dodirivanjem 
opcije 
, a zatim nastavite sa željenom operacijom.
• 
Učitavanje stranice može trajati duže usled veličine stranice ili brzine mreže.  
U tom slučaju, sačekajte dok se ne pojavi prozor za unos informacija za prijavu.