Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
127
Bežična mreža > 
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki
Unos teksta
Saznajte kako da unosite tekst. Ikone u tabeli omogućavaju pomeranje 
kursora, promenu veličine slova, itd. Dodirnite taster da biste je uneli.
Ikona
Opis
Pomerite kursor.
Prekinite unos teksta i vratite se na prethodnu stranu.
Promena veličine slova.
Prebacivanje izmeðu režima simbola/brojeva i normalnog 
režima.
Promena jezika unosa.
Unesite razmak.
Sačuvajte prikazani tekst.
Izbrišite poslednje slovo.
• 
Bez obzira na jezik ekrana, u nekim režimima možete da unesete samo tekst 
na engleskom.
• 
Možete uneti do 64 znakova.
• 
Ekran se može razlikovati u zavisnosti od režima unosa.
• 
Dodirnite i držite taster da biste uneli znak u gornjem desnom uglu tastera.