Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
128
Bežična mreža
Automatsko čuvanje datoteka na pametnom telefonu
Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju 
AutoShare putem WLAN veze. Kada fotoaparatom snimite fotografiju, ona 
će se automatski sačuvati na pametnom telefonu.
• 
Funkciju AutoShare podržavaju pametni telefoni serije Galaxy, modeli Galaxy 
Tab ili iOS uređaji. Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte fabrički softver 
uređaja do najnovije verzije. Ako verzija fabričkog softvera nije nova, ova 
funkcije moža neće raditi ispravno.
• 
Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate 
aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete 
sa usluga Samsung Apps, Google Play Store ili Apple App Store. Samsung 
SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata 
proizvedenim 2013. godine ili kasnije.
• 
Da biste instalirali i pokrenuli program Samsung SMART CAMERA App na 
pametnom telefonu sa omogućenom NFC funkcijom, uključite NFC funkciju 
i stavite pametan telefon pored NFC oznake (str. 29) na fotoaparatu. Ovu 
funkciju podržavaju pametni telefoni sa operativnim sistemom Android OS 
2.3 ili novijim. Ova funkcija nije dostupna za iOS uređaje.
• 
Da biste koristili ovu funkciju morate umetnuti memorijsku karticu.
• 
Ako postavite ovu funkciju, postavka se neće promeniti čak i kada promenite 
režim snimanja.
• 
Ova funkcija možda neće biti podržana u nekim režimima ili možda neće biti 
dostupna u nekim opcijama snimanja.
Na fotoaparatu, u režimu snimanja dodirnite 
.
Na fotoaparatu dodirnite 
 AutoShare 
 Uključeno.
• 
Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, dodirnite 
Sledeće.
Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART 
CAMERA App.
• 
Kod iOS uređaja, uključite Wi-Fi funkciju pre uključivanja aplikacije.
• 
Da biste aplikaciju pokrenuli automatski na pametnom telefonu sa 
omogućenom NFC funkcijom, uključite funkciju i stavite pametan 
telefon pored NFC oznake (str. 29) na fotoaparatu. Proverite da li je 
pametan telefon povezan sa fotoaparatom, a zatim pređite na  
korak 6.
Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s 
fotoaparatom.
• 
Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u 
jednom trenutku.
Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa 
fotoaparatom.
• 
Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on 
će se povezati automatski.
• 
Na ekranu fotoaparata će se pojaviti ikona koja pokazuje status 
veze (
).
Na fotoaparatu, snimite fotografiju.
• 
Snimljena fotografija se čuva na fotoaparatu, a zatim prenosi na 
pametni telefon.
• 
Ako ste snimili video zapis, on će biti sačuvan samo na fotoaparatu.