Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
129
Bežična mreža
Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju 
MobileLink preko WLAN mreže. Možete jednostavno poslati fotografije ili 
video zapise na pametan telefon.
• 
Funkciju MobileLink podržavaju pametni telefoni serije Galaxy, modeli 
Galaxy Tab ili iOS uređaji. Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte fabrički softver 
uređaja do najnovije verzije. Ako verzija fabričkog softvera nije nova, ova 
funkcije moža neće raditi ispravno.
• 
Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate 
aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete 
sa usluga Samsung Apps, Google Play Store ili Apple App Store. Samsung 
SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata 
proizvedenim 2013. godine ili kasnije.
• 
Da biste instalirali i pokrenuli program Samsung SMART CAMERA App na 
pametnom telefonu sa omogućenom NFC funkcijom, uključite NFC funkciju 
i stavite pametan telefon pored NFC oznake (str. 29) na fotoaparatu. Ovu 
funkciju podržavaju pametni telefoni sa operativnim sistemom Android OS 
2.3 ili novijim. Ova funkcija nije dostupna za iOS uređaje.
• 
Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu 
funkciju.
• 
Ako izaberete datoteke na pametnom telefonu, možete istovremeno prikazati 
do 1000 novijih datoteka i poslati do 150 datoteka. Ako izaberete datoteke 
sa fotoaparata, možete pregledati datoteke koje su izabrane na fotoaparatu. 
Maksimalni broj datoteka koji se može poslati se razlikuje u zavisnosti od 
prostora za skladištenje na pametnom telefonu.
• 
Kada šaljete video zapise u formatu Full HD pomoću funkcije MobileLink, 
možda nećete moći da reprodukujete datoteke na nekim uređajima. 
• 
Kada ovu funkciju koristite na iOS uređaju, uređaj može da izgubi svoju Wi-Fi 
vezu.
• 
Ne možete slati RAW datoteke.
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 MobileLink.
• 
Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, dodirnite 
Sledeće.
Na fotoaparatu dodirnite opciju za slanje.
• 
Ako izaberete Izbor datoteka sa pametnog telefona, možete 
da koristite vaš pametni telefon za pregled i deljenje datoteka 
sačuvanih na fotoaparatu.
• 
Ako izaberete Izbor datoteka sa fotoaparata, možete birati 
datoteke za slanje sa fotoaparata.
Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART 
CAMERA App.
• 
Kod iOS uređaja, uključite Wi-Fi funkciju pre uključivanja aplikacije.
• 
Da biste aplikaciju pokrenuli automatski na pametnom telefonu sa 
omogućenom NFC funkcijom, uključite funkciju i stavite pametan 
telefon pored NFC oznake (str. 29) na fotoaparatu. Proverite da li je 
pametan telefon povezan sa fotoaparatom, a zatim pređite na  
korak 6.
Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon