Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
131
Bežična mreža
Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju Remote 
Viewfinder preko WLAN mreže. Koristite pametan telefon kao daljinski 
okidač uz funkciju Remote Viewfinder. Snimljena fotografija se prikazuje na 
pametnom telefonu.
• 
Funkciju Remote Viewfinder podržavaju pametni telefoni serije Galaxy, modeli 
Galaxy Tab ili iOS uređaji. Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte fabrički softver 
uređaja do najnovije verzije. Ako verzija fabričkog softvera nije nova, ova 
funkcije moža neće raditi ispravno.
• 
Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate 
aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete 
sa usluga Samsung Apps, Google Play Store ili Apple App Store. Samsung 
SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata 
proizvedenim 2013. godine ili kasnije.
• 
Da biste instalirali i pokrenuli program Samsung SMART CAMERA App na 
pametnom telefonu sa omogućenom NFC funkcijom, uključite NFC funkciju 
i stavite pametan telefon pored NFC oznake (str. 29) na fotoaparatu. Ovu 
funkciju podržavaju pametni telefoni sa operativnim sistemom Android OS 
2.3 ili novijim. Ova funkcija nije dostupna za iOS uređaje.
• 
Ova funkcija nije dostupna u 3D režimu.
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 Remote Viewfinder.
• 
Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, dodirnite 
Sledeće.
Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART 
CAMERA App.
• 
Kod iOS uređaja, uključite Wi-Fi funkciju pre uključivanja aplikacije.
• 
Da biste aplikaciju pokrenuli automatski na pametnom telefonu sa 
omogućenom NFC funkcijom, uključite funkciju i stavite pametan 
telefon pored NFC oznake (str. 29) na fotoaparatu. Proverite da li je 
pametan telefon povezan sa fotoaparatom, a zatim pređite na  
korak 5.
Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s 
fotoaparatom.
• 
Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u 
jednom trenutku.
Upotreba pametnog telefona kao daljinskog okidača