Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
139
Bežična mreža
Otpremite svoje fotografije ili video zapise na web lokacije za deljenje 
datoteka. Dostupne web lokacije biće prikazane na fotoaparatu. Da biste 
otpremili datoteke na neke veb lokacije, morate posetiti veb lokaciju i 
registrovati se pre povezivanja fotoaparata.
Pristup web lokaciji
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 SNS i Cloud.
Izaberite Web lokaciju.
• 
Ako se pojavi iskačuća poruka za kreiranje naloga, dodirnite OK.
• 
Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu 
preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• 
Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, 
fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom. (str. 124)
Unesite vaš ID i lozinku za prijavljivanje.
• 
Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 127)
• 
Ako ste povezani na SkyDrive, pogledajte odeljak „Korišćenje 
pregledača za prijavu”. (str. 125)
• 
Da biste izabrali ID sa liste, dodirnite   
 ID.
• 
Ako ste se prethodno prijavili na web lokaciju, možete se prijaviti 
automatski.
Da biste koristili ovu funkciju morate imati postojeći nalog na web lokaciji za 
deljenje datoteka.
Korišćenje web lokacija za deljenje fotografija ili video zapisa