Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
140
Bežična mreža > 
Korišćenje web lokacija za deljenje fotografija ili video zapisa
Otpremanje fotografija ili video zapisa
Pristup web lokaciji sa vašeg fotoaparata.
Izaberite datoteke za otpremanje.
• 
Možete da izaberete najviše 20 datoteka. Ukupna veličina mora biti 
10 MB ili manja. (Na nekim web lokacijama, ukupna veličina ili broj 
datoteka se mogu razlikovati.)
Dodirnite Otpremanje.
• 
Na nekim web lokacijama možete unositi svoje komentare 
dodirivanjem polja za komentar. Za informacije o unosu teksta, 
pogledajte „Unos teksta”. (str. 127)
• 
Možete da podesite fasciklu za otpremanje za Facebook ako dodirnete 
 
 Fascikla za slanje(Facebook) na ekranu sa listom web lokacije.
• 
Ako veličina datoteke premašuje ograničenje ne možete otpremiti datoteke. 
Maksimalna rezolucija fotografije koju možete da otpremite je 2M, a najduži 
video zapis koji možete da otpremite je video zapis snimljen pomoću 
.  
Ako je izabrana rezolucija fotografije veća od 2M, automatski će biti 
promenjena na nižu rezoluciju. (Na nekim web lokacijama, maksimalna 
rezolucija fotografija se može razlikovati.)
• 
Načini otpremanja fotografija ili video zapisa mogu da se razlikuju u 
zavisnosti od izabrane web lokacije.
• 
Ako ne možete da pristupite web lokaciji zbog zaštitnog zida ili postavki za 
potvrdu identiteta korisnika, obratite se administratoru mreže ili dobavljaču 
mrežne usluge.
• 
Otpremljene fotografije ili video zapisi mogu se automatski označiti 
datumom kada su snimljeni.
• 
Brzina Internet veze utiče na brzinu otpremanja fotografija i na brzinu 
otvaranja web stranica.
• 
Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu 
funkciju.
• 
Takođe, možete otpremati fotografije ili video zapise na web lokacije za 
deljenje datoteka u režimu reprodukcije dodirivanjem opcije 
 
 
Deli(Wi-Fi) 
 željena web lokacija.
• 
Na neke veb lokacije ne možete otpremati video zapise.
• 
Kada otpremite fotografije na SkyDrive, njihova veličina će biti promenjena u 
2M uz održavanje odnosa veličine ekrana.