Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
143
Bežična mreža > 
Korišćenje Samsung Link za slanje datoteka
• 
Možete da podelite do 1000 novijih datoteka.
• 
Na Samsung Link uređaju možete da gledate samo fotografije ili video zapise 
koje ste snimili svojim fotoaparatom.
• 
Opseg bežične veze između vašeg fotoaparata i Samsung Link uređaja može 
se razlikovati u zavisnosti od specifikacija pristupne tačke.
• 
Ako je fotoaparat povezan sa 2 Samsung Link uređaja, reprodukcija može da 
bude sporija.
• 
Fotografije ili video zapisi će biti deljeni u svojoj originalnoj veličini.
• 
Ovu funkciju možete da koristite samo sa uređajima koji podržavaju Samsung 
Link funkciju.
• 
Deljene fotografije ili video zapisi neće biti sačuvani na Samsung Link uređaju, 
ali se mogu sačuvati na fotoaparatu u skladu sa specifikacijama uređaja.
• 
Prenos fotografija ili video zapisa na Samsung Link uređaj može potrajati 
neko vreme u zavisnosti od mrežne veze, broja datoteka za deljenje ili veličine 
datoteka.
• 
Ako nepropisno isključite fotoaparat u toku pregledanja fotografija ili video 
zapisa na Samsung Link uređaju (na primer, kada izvadite bateriju), uređaj i 
dalje prepoznaje fotoaparat kao da je povezan.
• 
Redosled fotografija ili video zapisa na fotoaparatu može se razlikovati u 
odnosu na redosled na Samsung Link uređaju.
• 
U zavisnosti od broja fotografija ili video zapisa koje želite da delite, možda 
će biti potrebno određeno vreme da bi se oni učitali i dovršio početni proces 
instalacije.
• 
Kada neprekidno gledate fotografije ili video zapise na Samsung Link uređaju, 
koristeći daljinski upravljač uređaja ili vršite dodatne operacije na uređaju, 
ova funkcija možda neće raditi ispravno.
• 
Ako menjate redosled datoteka ili ih sortirate dok ih prikazujete na Samsung 
Link uređaju, moraćete da ponovite početna podešavanja da biste ažurirali 
listu datoteka na uređaju.
• 
Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu 
funkciju.
• 
Preporučujemo da za povezivanje Samsung Link uređaja na pristupnu tačku 
koristite mrežni kabl. To će minimizovati svako seckanje video zapisa koje se 
može javiti pri strimingu sadržaja.
• 
Da biste pregledali datoteke na Samsung Link uređaju pomoću funkcije 
Okolni uređaji, omogućite višestruki režim na vašoj pristupnoj tački.
• 
Možete pregledati 3D datoteke samo na 3D kompatibilnim televizorima ili 
monitorima.