Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
146
Meni podešavanja fotoaparata
Pomoću ovih podešavanja možete da podesite korisničko okruženje.
Da biste podesili 
opcije za korisnika,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 opciju.
Dostupne stavke i njihov redosled se mogu razlikovati, u zavisnosti od uslova 
snimanja.
Prilagođavanje ISO standarda
ISO korak
Možete da podesite veličinu ISO osetljivosti u koracima od 1/3 ili 1.
Automatski ISO opseg
Možete da podesite maksimalnu ISO vrednost pod kojom se bira svaki EV 
korak kada podesite ISO vrednost na Automatski.
* Podrazumevano
Opcija
Vrednost
1/3. korak
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,  
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, 
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1. korak
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Smanjenje šuma
Koristite smanjenje šume da biste smanjili vidljivi šum na fotografijama.
* Podrazumevano
Opcija
Opis
NR sa visokim 
ISO
Ova funkcija smanjuje šum koji se može javiti kada 
podesite visoku vrednost ISO osetljivosti. (Isključeno
VisokoNormalno*, Nisko)
Dugotrajni NR
Ova funkcija smanjuje šum kada na fotoaparatu 
podesite dugu ekspoziciju. (IsključenoUključeno*)
Korisnička podešavanja