Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
147
Meni podešavanja fotoaparata > 
Korisnička podešavanja
Višestruko snimanje postavljeno
Možete da podesite opcije za AE višestruko snimanje, WB višestruko 
snimanje i Viš. snimanje čarobnjaka za slike.
Opcija
Opis
AE višestruko 
snimanje 
postavljeno
Podesite interval ekspozicije. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV
-/+1 EV-/+1.3 EV-/+1.7 EV-/+2 EV-/+2.3 EV
-/+2.7 EV-/+3 EV)
WB višestruko 
snimanje 
postavljeno
Podesite opseg intervala balansa bele za 3 uzastopne 
fotografije. (AB-/+3*, AB-/+2AB-/+1MG-/+3,  
MG-/+2MG-/+1)
Na primer, AB-/+3 prilagođava vrednost žute plus ili 
minus tri koraka. MG-/+3 prilagođava vrednost cijan 
za istu veličinu.
Viš. snimanje 
čarobnjaka za slike 
postavljeno
Izaberite 3 postavke čarobnjaka za fotografije koje 
fotoaparat koristi za snimanje 3 uzastopne fotografije.
DMF (Direktni ručni fokus)
Možete ručno da prilagodite fokus okretanjem prstena fokusa nakok 
postizanja fokusa pritiskanjem dugmeta [Okidač] do pola. Ova funkcija 
možda nije dostupna sa nekim objektivima.