Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
151
Meni podešavanja fotoaparata > 
Korisnička podešavanja
Linijska mreža
Izaberite linije koje će vam pomoći da napravite kompoziciju scene. 
(Isključeno*, 3 X 32 X 2UkrštenoDijagonalno)
AF lampa
Prilikom snimanja tamnih mesta, uključite AF lampu da biste postigli bolji 
automatski fokus. Funkcija automatskog fokusiranja radi preciznije na 
tamnim mestima kada je AF lampa uključena.