Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
152
Meni podešavanja fotoaparata
Saznajte kako da konfigurišete postavke fotoaparata.
Da biste podesili opcije 
podešavanja,
 
U režimu snimanja ili reprodukcije dodirnite 
 
 
 opciju.
* Podrazumevano
Stavka
Opis
Zvuk
• 
Sistemska jačina zvuka: Postavite jačinu zvuka ili u 
potpunosti isključite zvuk. (IsključenoNiskoSrednje*, 
Visoko)
Čak i ako je jačina zvuka sistema isključena, fotoaparat 
emituje zvuk pri reprodukciji video zapisa ili prezentacije.
• 
Zvuk za automatsko fokusiranje: Uključite ili isključite 
zvuk koji fotoaparat emituje kada do pola pritisnete 
dugme okidača. (IsključenoUključeno*)
• 
Zvuk tastera: Uključite ili isključite zvuk koji fotoaparat 
emituje kada pritisnete tastere ili dodirnete ekran. 
(IsključenoUključeno*)
Brzi prikaz
Podesite interval trajanja brzog prikaza - vreme za koje 
fotoaparat prikazuje fotografiju odmah nakon snimanja. 
(Isključeno1 sek.*, 3 sek.5 sek.Zadrži)
* Podrazumevano
Stavka
Opis
Podešavanje 
prikaza
Prilagodite osvetljenost ekrana, automatsko podešavanje 
osvetljenosti, boju ekrana ili merač nivoa.
• 
Osvetljenost ekrana: Možete ručno da prilagodite 
osvetljenost ekrana.
• 
Auto. osvetljenost: Uključite ili isključite automatsku 
osvetljenost. (IsključenoUključeno*)
• 
Boja prikaza: Možete ručno da prilagodite boju ekrana.
• 
Horizontalna kalibracija: Kalibrišite merač nivoa. Ako 
merač nivoa nije poravnat, postavite fotoaparat na ravnu 
površinu, a zatim pratite uputstva na ekranu.
• 
Opciji Horizontalna kalibracija ne možete da 
pristupite u režimu reprodukcije.
• 
U orijentaciji portreta ne možete da kalibrišete merač 
nivoa.
Automatski 
ekran 
isključen
Podesite vreme isključivanja ekrana. Ekran se isključuje ako 
fotoaparat ne koristite u zadatom vremenskom periodu. 
(Isključeno30 sek.*, 1 min.3 min.5 min.10 min.)
Postavka