Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
15
Koncepti fotografije
Blenda
Otvor blende, otvor koji kontroliše količinu svetla koja ulazi u fotoaparat, 
jedan je od tri faktora koji određuju ekspoziciju. Kućište blende sadrži 
tanke, metalne pločice koje se otvaraju i zatvaraju kako bi se svetlo 
propustilo kroz otvor blende i u fotoaparat. Veličina otvora blende je usko 
povezana sa osvetljenjem fotografije: što je veći otvor blende, fotografija 
je svetlija; što je manji otvor blende, fotografija je tamnija.
Veličine otvora blende
Minimalni otvor blende
Srednji otvor blende 
Maksimalni otvor blende
Tamnija fotografija  
(otvor blende malo otvoren)
Svetlija fotografija  
(otvor blende široko otvoren)
Veličina otvora blende je predstavljen vrednošću koja je poznata kao 
„F-broj” F-broj predstavlja žižnu daljinu podeljenu prema prečniku 
objektiva. Na primer, ako objektiv žižne daljine od 50 mm ima f-broj od F2, 
prečnik otvora plende je 25 mm. (50 mm/25 mm=F2) Što je f-broj manji, 
veći je otvor blende.
Otvor blende je opisan kao vrednost ekspozicije (EV). Povećavanjem 
vrednosti ekspozicije (+1 EV) količina svetlosti se dvostruko povećava. 
Smanjivanjem vrednosti ekspozicije (-1 EV) količina svetlosti se upola 
smanjuje. Takođe, možete da koristite funkciju kompenzacije ekspozicije 
da biste fino podešavali količinu svetlosti deljenjem vrednosti ekspozicije 
u 1/2, 1/3 EV, itd.
+1 EV
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
-1 EV
Koraci vrednosti ekspozicije