Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
164
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima > 
Korišćenje programa na računaru
• 
Zahtevi su samo preporuke. i-Launcher možda neće raditi ispravno čak i kada 
računar ispunjava zahteve, u zavisnosti od stanja vašeg računara.
• 
Ako računar ne ispunjava zahteve, video zapisi se možda neće pravilno 
reprodukovati.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete koje mogu nastati iz korišćenja 
neodgovarajućih računara, kao što su komponentni računari.
Zahtevi za Mac OS
Stavka
Zahtevi
OS
Mac OS 10.5 ili noviji (izuzev PowerPC)
RAM
Najmanje 256 MB RAM memorije  
(preporučuje se 512 MB ili više)
Kapacitet čvrstog diska
Minimalno 110 MB
Ostalo
USB 2.0 port, CD-ROM disk jedinica
Otvaranje programa i-Launcher
Na vašem računaru izaberite Start 
 All Programs 
 Samsung 
 
i-Launcher 
 Samsung i-Launcher. Ili, na vašem Mac računaru kliknite 
na Applications (Aplikacije) 
 Samsung 
 i-Launcher.