Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
165
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima > 
Korišćenje programa na računaru
Korišćenje programa Multimedia Viewer
Multimedia Viewer omogućava reprodukciju datoteka. Na ekranu 
programa Samsung i-Launcher, kliknite na Multimedia Viewer.
• 
Program Multimedia Viewer podržava sledeće formate:
 
-
Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 
-
Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• 
Datoteke koje su snimljene na uređajima drugih proizvođača možda se neće 
reprodukovati glatko.
Pregledanje fotografija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Br.
Opis
Naziv datoteke
Oblast uvećanja
Histogram
Otvorite izabranu datoteku.
Dugme histogram
Rotirajte ulevo/rotirajte udesno.
Pređite na prethodnu datoteku/pređite na sledeću datoteku.
Smestite fotografiju na ekran.
Pregledajte fotografiju u originalnoj veličini.
10
Uvećavanje/umanjivanje
11 
Prebacivanje između 2D i 3D režima.