Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
170
Dodatak
Čišćenje fotoaparata
Objektiv i ekran fotoaparata
Koristite četkicu da biste uklonili prašinu i pažljivo obrišite objektiv mekom 
tkaninom. Ukoliko ostane deo prašine, nanesite tečnost za čišćenje 
objektiva na odgovarajući papir i pažljivo obrišite.
Senzor slike
U zavisnosti od različitih uslova snimanja, na fotografijama se može javiti 
prašina, jer je senzor slike izložen spoljnom okruženju. Ovaj problem 
je uobičajen i izlaganje prašini se javlja pri svakodnevnoj upotrebi 
fotoaparata. Možete da uklonite prašinu sa senzora ako aktivirate funkciju 
čišćenja senzora. (str. 156) Ako prašina postoji i nakon čišćenja senzora, 
obratite se servisnom centru. Nemojte umetati pumpicu u otvor za 
montiranje objektiva.
Objektiv fotoaparata
Pažljivo obrišite mekom, suvom tkaninom.
Nikada za čišćenje aparata nemojte da koristite benzen, razređivače ili alkohol. 
Ovi rastvori mogu da oštete fotoaparat ili da dovedu do kvara.
Održavanje fotoaparata