Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
172
Dodatak > 
Održavanje fotoaparata
Oprezna upotreba fotoaparata u vlažnoj okolini
Kada fotoaparat prenosite iz hladnog u toplo okruženje, na objektivu ili 
unutrašnjim delovima fotoaparata može doći do formiranja kondenzacije. 
U tom slučaju isključite fotoaparat i sačekajte najmanje 1 sat. Ako se 
kondenzacija formira na memorijskoj kartici, izvadite memorijsku karticu iz 
kamere i sačekajte da sva vlaga ispari pre nego što je vratite u fotoaparat.
Druge mere predostrožnosti
• 
Nemojte nositi fotoaparat tako što ćete ga držati za traku. To može 
uzrokovati povrede vama ili drugima ili oštećenje fotoaparata.
• 
Nemojte bojiti fotoaparat, jer boja može da blokira pokretne delove i 
spreči pravilan rad.
• 
Isključite fotoaparat kada ga ne koristite.
• 
Vaš fotoaparat se sastoji od osetljivih delova. Izbegavajte udaranje 
fotoaparata.
• 
Zaštitite ekran od spoljašnjih sila držeći ga u futroli kada ga ne koristite. 
Zaštitite fotoaparat od ogrebotina držeći ga daleko od peska, oštrih alata 
ili sitnog kovanog novca.
• 
Nemojte da koristite fotoaparat ako je ekran naprsnuo ili je slomljen. 
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati povrede ruku i lica. Odnesite 
fotoaparat u Samsungov servisni centar radi popravke.
• 
Fotoaparate, baterije, punjače ili dodatnu opremu nemojte stavljati 
u blizini, na uređaje za grejanje niti u njih, na primer u mikrotalasne 
rerne, šporete ili radijatore. Ovi uređaji se mogu deformisati i pregrejati i 
uzrokovati požar ili eksploziju.
• 
Ne izlažite objektiv direktnoj sunčevoj svetlosti, jer to može da promeni 
boju senzora slike ili uzrokuje njegov nepravilan rad.
• 
Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Obrišite objektiv 
mekanom, čistom krpom za suvo čišćenje.
• 
Fotoaparat se može isključiti ako dobije udarac spolja. Razlog za to je 
zaštita memorijske kartice. Uključite fotoaparat da biste ga ponovo 
koristili.
• 
Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To je uobičajeno i ne 
treba da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
• 
Kad fotoaparat koristite na niskim temperaturama, može biti potrebno 
neko vreme da se on uključi, boja se može privremeno promeniti ili se 
mogu pojaviti zaostale slike na ekranu. Ove pojave ne predstavljaju kvar 
i one će se ispraviti kada se fotoaparat vrati na umerenije temperature.
• 
Boja ili metalni delovi na površini fotoaparata mogu izazvati alergije, 
svrab, ekcem ili otoke kod osoba za osetljivom kožom. Ako osetite neki 
od ovih simptoma, odmah prestanite da koristite fotoaparat i obratite se 
lekaru.
• 
Nemojte da ubacujete strana tela u bilo koju pregradu, ležište ili 
pristupnu tačku fotoaparata. Šteta izazvana nepravilnim korišćenjem 
možda neće biti pokrivena garancijom.
• 
Ne dozvolite osoblju koje nije kvalifikovano da popravlja fotoaparat i ne 
pokušavajte sami da ga popravite. Sva šteta nastala nekvalifikovanim 
popravljanjem nije pokrivena garancijom.