Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
173
Dodatak > 
Održavanje fotoaparata
O memorijskoj kartici
Podržana memorijska kartica
Ovaj proizvod podržava microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure 
Digital High Capacity) ili microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity) 
memorijske kartice.
Adapter za memorijsku karticu
Memorijska kartica
Da biste čitali podatke pomoću računara ili čitača memorijskih kartica, 
umetnite memorijsku karticu u adapter za memorijsku karticu.