Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
176
Dodatak > 
Održavanje fotoaparata
• 
Ne dozvolite da memorijske kartice dođu u kontakt sa tečnošću, 
prljavštinom ili stranim supstancama. Ako se memorijska kartica isprlja, 
očistite je mekanom krpom pre nego što je stavite u fotoaparat.
• 
Nemojte dozvoliti da tečnost, prašina ili strane materije dođu u kontakt 
sa memorijskim karticama ili sa otvorom za memorijsku karticu. To može 
da dovede do kvara na memorijskim karticama ili fotoaparatu.
• 
Kada nosite memorijsku karticu, koristite futrolu da biste zaštitili karticu 
od elektrostatičkog pražnjenja.
• 
Prenesite važne podatke na neki drugi medij, kao što su čvrsti disk,  
CD ili DVD.
• 
Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, memorijska 
kartica se može zagrejati. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost.
• 
Koristite memorijsku karticu koja ispunjava standardne zahteve.
Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.
Mere predostrožnosti pri korišćenju memorijskih kartica
• 
Izbegavajte izlaganje memorijskih kartica izuzetno niskim ili visokim 
temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne 
temperature mogu da dovedu do neispravnosti memorijskih kartica.
• 
Stavite memorijsku karticu u pravilnom smeru. Umetanje memorijske 
kartice u pogrešnom smeru može oštetiti fotoaparat i memorijsku 
karticu.
• 
Nemojte koristiti memorijske kartice koje su formatirane pomoću drugih 
fotoaparata ili računara. Ponovo formatirajte memorijsku karticu u svom 
fotoaparatu.
• 
Isključite fotoaparat kada stavljate ili vadite memorijsku karticu.
• 
Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili isključivati kameru dok lampica 
treperi, jer to može oštetiti vaše podatke.
• 
Kada vek trajanja memorijske kartice istekne, na karticu više ne možete 
snimati fotografije. Koristite novu memorijsku karticu.
• 
Nemojte savijati, ispuštati ili izlagati memorijske kartice jakim udarcima 
ili pritisku.
• 
Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica blizu snažnih 
magnetnih polja.
• 
Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica na mestima sa 
visokom temperaturom, visokom vlagom ili korozivnim supstancama.