Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
177
Dodatak > 
Održavanje fotoaparata
• 
Nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na zapaljivim površinama, kao što su 
posteljina, tepisi ili električna ćebad.
• 
Kada je uključen, nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na nekoj uskoj 
površini.
• 
Ne dozvolite da polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, kao 
što su ogrlice, novčići, ključevi i ručni satovi.
• 
Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje proizvođač.
• 
Nemojte rasklapati bateriju i nemojte je bušiti oštrim predmetima.
• 
Izbegavajte izlaganje baterija silama visokog pritiska ili gnječenja.
• 
Izbegavajte izlaganje baterije jakim udarima, kao što je ispuštanje sa velike 
visine.
• 
Nemojte izlagati bateriju temperaturama višim od 60 °C (140 °F).
• 
Ne dozvolite da baterija dođe u kontakt sa vlagom ili tečnošću.
• 
Baterije ne treba izlagati visokim temperaturama, na primer toploti sunca, 
vatre ili slično.
Smernice za odlaganje
• 
Pažljivo odlažite baterije.
• 
Nemojte odlagati bateriju u vatru.
• 
Propisi za odlaganje mogu se razlikovati prema zemlji ili regionu. Odlažite 
bateriju u skladu sa svim lokalnim i saveznim propisima.
Smernice za punjenje baterije
Punite baterije samo na način opisan u ovom uputstvu. Baterija može da se 
zapali ili da eksplodira ako se puni nepravilno.
O bateriji
Koristite isključivo baterije koje je odobrio Samsung.
Specifikacije baterije
Stavka
Opis
Model
BP1130
Tip
Litijum-jonska baterija
Kapacitet baterije
1130 mAh
Napon
7,6 V
Vreme punjenja*  
(kada je baterija potpuno prazna)
Pribl. 215 min
* Punjenje baterije povezivanjem na računar može trajati duže.
Do povreda ili smrtnog ishoda može doći ako se neoprezno ili nepravilno 
rukuje baterijom. Radi vaše bezbednosti, pratite uputstva za pravilno 
rukovanje baterijom:
• 
Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se njome rukuje nepravilno. 
Ako uočite bilo kakva izobličenja, oštećenja ili druge nepravilnosti na bateriji, 
odmah prestanite da koristite bateriju i obratite se proizvođaču.
• 
Koristite isključivo originalne punjače koje preporučuje proizvođač i punite 
bateriju samo na način opisan u ovom uputstvu.
• 
Nemojte držati bateriju blizu uređaja koji proizvode toplotu niti na mestima 
gde je temperatura previsoka, kao što je unutrašnjost zatvorenog automobila 
u letnjem periodu.
• 
Nemojte stavljati bateriju u mikrotalasnu pećnicu.
• 
Izbegavajte čuvanje ili korišćenje baterije na toplim i vlažnim mestima, kao 
što su spa centri ili tuš kabine.