Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
178
Dodatak > 
Održavanje fotoaparata
Trajanje baterije
Režim snimanja
Prosečno vreme/broj fotografija
Fotografije
Pribl. 170 min/Pribl. 340 fotografija
Video zapisi
Pribl. 130 min (snimite video zapise u rezoluciji 
1920X1080 i 30 fps.)
• 
Gornje vrednosti su zasnovane na CIPA testnim standardima.  
Vaši rezultati se mogu razlikovati zavisno od stvarnog korišćenja.
• 
Dostupno vreme snimanja se razlikuje u zavisnosti od pozadine, 
intervala snimanja i uslova korišćenja.
• 
Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo 
ukupno vreme snimanja.
Poruka o ispražnjenoj bateriji
Kada se baterija potpuno isprazni, ikona baterije postaje crvena i pojavljuje 
se poruka „Baterija je skoro ispražnjena”.
Napomene u vezi sa korišćenjem baterije
• 
Izbegavajte izlaganje baterija izuzetno niskim ili visokim temperaturama 
(ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature mogu da 
smanje kapacitet punjenja baterija.
• 
Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, područje oko 
ležišta memorijske kartice se može zagrejati. To ne utiče na standardno 
korišćenje fotoaparata.
• 
Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice jer to 
može uzrokovati požar ili strujni udar.
• 
Na temperaturama ispod 0 °C/32 °F, kapacitet baterije i vek trajanja 
baterije mogu da se smanje.
• 
Kapacitet baterije može da se smanji pri niskim temperaturama, ali će se 
vratiti u normalu pri umerenim temperaturama.
• 
Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski 
period. Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zarđaju i 
dovedu do ozbiljnih oštećenja fotoaparata. Skladištenje fotoaparata u 
dužem vremenskom periodu sa instaliranom baterijom može uzrokovati 
pražnjenje baterije. Potpuno praznu bateriju možda nećete moći da 
napunite.
• 
Kada fotoaparat ne koristite u dužem vremenskom periodu (dužem 
od 3 meseca), bateriju redovno proveravajte i punite. Ako dozvolite da 
se baterija neprekidno prazni, njen kapacitet i upotrebni vek se mogu 
smanjiti, što može uzrokovati kvar, požar ili eksploziju.