Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
182
Dodatak > 
Pre nego što kontaktirate servisni centar
Situacija
Predložena rešenja
Došlo je do greške u 
memorijskoj kartici
• 
Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo 
uključite.
• 
Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo 
stavite.
• 
Formatirajte memorijsku karticu.
Za više detalja pogledajte „Mere predostrožnosti 
pri korišćenju memorijskih kartica”. (str. 176)
Vaš računar 
ne prepoznaje 
microSDXC 
memorijsku karticu.
microSDXC memorijske kartice koriste exFAT 
sistem fajlova. Da biste koristili microSDXC 
memorijske kartice na Windows XP računaru, 
preuzmite i ažurirajte upravljački program exFAT 
sistema fajlova sa stranice kompanije Microsoft.
Vaš TV ili računar ne 
može da prikazuje 
fotografije i video 
zapise koji su sačuvani 
na microSDXC 
memorijskoj kartici.
microSDXC memorijske kartice koriste exFAT 
sistem fajlova. Uverite se da je eksterni uređaj 
kompatibilan sa exFAT sistemom fajlova pre 
povezivanja fotoaparata sa uređajem.
Datoteke se ne 
prikazuju
Ako promenite ime datoteke, može se dogoditi 
da fotoaparat ne reprodukuje datoteku (ime 
datoteke mora da bude u skladu sa DCF 
standardom). Ako dođe do ovakve situacije, 
prikažite datoteke na računaru.
Situacija
Predložena rešenja
Fotografija je 
zamućena
• 
Proverite da li postavljena opcija za fokusiranje 
odgovara tipu fotografije koju snimate.
• 
Koristite stativ da biste sprečili pomeranje 
fotoaparata.
• 
Proverite da li je objektiv čist. Ako nije, očistite 
ga. (str. 170)
Boje na fotografiji 
se ne podudaraju sa 
onima u stvarnoj sceni
Nepravilan balans bele boje može da stvori 
neprirodne boje. Izaberite opciju balansa bele 
boje koja odgovara izvoru svetlosti. (str. 77)
Fotografija je previše 
svetla ili previše 
mračna.
Fotografija je preeksponirana ili podeksponirana.
• 
Prilagodite vrednost otvora blende ili brzinu 
zatvarača.
• 
Podesite ISO osetljivost. (str. 76)
• 
Isključite ili uključite blic. (str. 101)
• 
Podesite vrednost ekspozicije. (str. 104)
Fotografije su 
izobličene
Fotoaparat može imati malo izobličenje kada se 
koristi objektiv sa širokim uglom koji omogućava 
snimanje fotografija pod velikim uglom. To je 
uobičajeno i ne uzrokuje neispravnost.
Ekran reprodukcije 
se ne pojavljuje na 
povezanom spoljnom 
uređaju
• 
Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan sa 
spoljnim monitorom.
• 
Proverite da li je memorijska kartica pravilno 
usnimljena.