Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
184
Dodatak
Specifikacije fotoaparata
Senzor slike
Tip
CMOS
Veličina senzora
23,5 X 15,7 mm
Efektivni pikseli 
Pribl. 20,3 megapiksela
Ukupan broj piksela 
Pribl. 21,6 megapiksela
Filter boja 
RGB primarni filter boja
Držač objektiva
Tip
Samsung NX držač
Dostupni objektivi
Samsung objektivi
Stabilizacija slike
Tip
Pomeranje objektiva (u zavisnosti od objektiva)
Režim
Isključeno/Režim 1/Režim 2
Ispravka izobličenja
Isključeno/uključeno (u zavisnosti od objektiva)
i-Function
Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Smanjenje prašine
Tip 
Super sonic pogon
Ekran
Tip
TFT-LCD sa dodirnim panelom (omogućena 
kontrola dodira C-tipa)
Veličina
3,7" (Pribl. 93,8 mm)
Rezolucija
WVGA (800X480) 1152 k tačaka
Vidno polje
Pribl. 100 %
Ugao
Fiksna
Korisnički ekran
Linijska mreža, Ikone, Histogram,  
Skala udaljenosti, Merač nivoa
Fokus
Tip 
AF sa kontrastom
Tačka fokusiranja
• 
Izbor: 1 tačka (slobodan izbor)
• 
Višestruki: Normalno 21 tačka,  
Izbliza 35 tačaka
• 
Prepoznavanje lica: Maks. 10 lica
• 
AF sa praćenjem objekta
Režim
 Jedan AF, Kontinualni AF, Ručni fokus,  
AF sa dodirom i okidač
AF pomoćna lampa
Zelena LED lampa