Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
18
Koncepti fotografije
ISO osetljivost
Ekspozicija slike je određena osetljivošću fotoaparata. Ova osetljivost je 
zasnovana na međunarodnim filmskim standardima, koji su poznati kao 
ISO standardi. Na digitalnim fotoaparatima, ova osetljivost se koristi da 
predstavi osetljivost digitalnog mehanizma koji snima fotografiju.
ISO osetljivost se udvostručuje kada se broj udvostručuje. Na primer, 
postavka od ISO 200 može snimiti slike pri brzini dvostruko većoj u 
odnosu na postavku ISO 100. Međutim, veća ISO postavka može dovesti 
do „šuma”—malih mrlja, tačaka i drugih fenomena na fotografiji koji 
snimku daju zaprljan izgled. Kao opšte pravilo, najbolje je koristiti malu 
ISO postavku kako bi se sprečio šum na fotografijama, osim ako snimate u 
tamnim okruženjima ili noću.
Promene u kvalitetu i osetljivosti u skladu sa ISO osetljivošću
S obzirom da mala ISO osetljivost znači da će fotoaparat biti manje osetljiv 
na svetlost, za optimalnu ekspoziciju vam je potrebno više svetlosti. Kada 
koristite ISO osetljivost, otvorite blendu više ili smanjite brzinu okidača da 
biste dopustili da više svetla dospe u fotoaparat. Na primer, na sunčanom 
danu kada je svetla mnogo, za malu ISO osetljivost se ne zahteva mala 
brzina okidača. Međutim, na tamnim mestima ili noću, mala ISO osetljivost 
daće nejasnu fotografiju. Prema tome, preporučuje se da povećate ISO 
osetljivost za malu vrednost.
Fotografija snimljena pomoću stativa i 
velike ISO osetljivosti
Nejasna fotografija sa malom ISO 
osetljivošću