Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
189
Dodatak
Rečnik
AP (Pristupna tačka)
Pristupna tačka je uređaj koji omogućava bežičnim uređajima da se 
povežu na ožičenu mrežu.
Ad-Hoc mreža
Ad-hoc mreža je privremena veza za deljenje datoteka ili Internetom veze 
između računara i uređaja.
AdobeRGB
Adobe RGB se koristi za komercijalno štampanje i ima veći opseg boja 
u odnosu na sRGB. Taj veći opseg boja pomaže vam da jednostavno 
uređujete fotografije na računaru.
AEB (Breketiranje automatske ekspozicije)
Ova funkcija automatski snima nekoliko slika sa različitim ekspozicijama 
kako biste snimili slike sa pravilnom ekspozicijom.
AEL/AFL (Zaključavanje automatske ekspozicije/Zaključavanje 
automatskog fokusa)
Ove funkcije pomažu vam da zaključate ekspoziciju ili fokus na vrednost 
pri kojoj želite da fokusirate ili izračunate ekspoziciju.
AF (Autofokus)
Sistem koji automatski fokusira objektiv fotoaparata na subjekta. Vaš 
fotoaparat koristi kontrast za automatsko fokusiranje.
AMOLED (Active-matrix organic light-emitting diode - Aktivna 
matrica ogranskih svetlećih dioda)/ 
LCD (Liquid Crystal Display - Ekran sa tečnim kristalom)
AMOLED je veoma tanak i lagan ekran za prikaz, jer ne zahteva pozadinsko 
osvetljenje. LCD je ekran za prikaz koji se najčešće koristi u potrošačkoj 
elektronici. Ovom ekranu je potrebno posebno pozadinsko osvetljenje, 
kao što su CCFL ili LED, radi reprodukcije boja.
Blenda
Blensa kontroliše količinu svetlosti koja dolazi do senzora fotoaparata.