Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
190
Dodatak > 
Rečnik
Kompozicija
Kompozicija u fotografiji znači uređenje objekata na fotografiji. Obično, 
pridržavanje pravila trećina dovodi do dobre kompozicije.
DCF (Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata)
Specifikacija za određivanje formata datoteke i sistema datoteka za 
digitalne fotoaparate koju su stvorili Udruženja japanske industrije za 
elektroniku i informatičke tehnologije (JEITA). 
Dubina polja
Udaljenost između najbliže i najdalje tačke koje mogu prihvatljivo 
biti fokusirane u fotografiji. Dubina polja varira sa otvorom objektiva, 
žižnom daljinom i rastojanjem od kamere do subjekta. Izbor manjeg 
otvora blende, na primer, povećava dubinu polja i zamagljuje pozadinu 
kompozicije.
DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje)
Format za pisanje informacija o štampanju, kao što su izabrane slike i broj 
kopija, na memorijsku karticu. DPOF-kompatibilni štampači, ponekad 
dostupni u fotografskim radnjama, mogu čitati informacije sa kartice radi 
lakšeg štampanja.
Pomeranje fotoaparata (zamućenje)
Ako se fotoaparat pomerio dok je okidač otvoren, cela slika može izgledati 
nejasna. To se češće javlja kada je brzina okidača mala. Sprečite pomeranje 
fotoaparata podizanjem osetljivosti, pomoću blica ili pomoću veće brzine 
okidača. Umesto toga, koristite stativ ili OIS funkciju za stabilizaciju 
fotoaparata.
Računarstvo u oblaku
Računarstvo u oblaku je tehnologija koja omogućava da skladištite 
podatke na udaljenim serverima i da ih koristite na uređaju sa pristupom 
Internetu. 
Obojeni prostor
Opseg boja koji fotoaparat može videti.
Temperatura boje
Temperatura boje se izražava u stepenima Kelvina (K) i označava zasićenost 
boja određene vrste izvora svetlosti. Kada se temperatura boje povećava, 
boja svetlosnog izvora ima plavkastiji kvalitet. Kada se temperatura boje 
smanjuje, boja svetlosnog izvora ima crvenkastiji kvalitet. Pr 5500 stepeni 
Kelvina, boja svetlosnog izvora je slična sunčanoj svetlosti u podne.