Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
191
Dodatak > 
Rečnik
Blic
Brzina svetlosti koja pomaže u stvaranju odgovarajuće ekspozicije u 
uslovima slabog osvjetljenja.
Žižna daljina
Udaljenost od sredine objektiva do žižne daljine (u milimetrima). Veće 
žižne daljine dovode do užih uglova prikaza i uvećanja subjekta. Manje 
žižne daljine dovode do širig uglova prikaza.
Histogram
Grafički prikaz osvetljenosti slike. Horizontalna osa predstavlja osvetljenost 
a vertikalna osa predstavlja broj piksela. Visoke vrednosti na levoj strani 
(previše tamno) i desnoj strani (previše svetlo) histograma pokazuju 
fotografije koje nemaju pravilnu ekspoziciju.
H.264/MPEG-4
Format visoke kompresije video zapisa uspostavljen od strane 
međunarodnih organizacija za standarde ISO-IEC i ITU-T. Ovaj kodek, koji 
može da obezbedi dobar video kvalitet na niskim brzinama prenosa, razvio 
je Joint Video Team (JVT).
EV (Vrednost ekspozicije)
Sve kombinacije brzine okidača fotoaparata i otvora objektiva koje za 
rezultat imaju istu ekpoziciju. 
Kompenzacija vrednosti ekspozicije
Ova funkcija omogućava brzo podešavanje vrednosti ekspozicije merene 
fotoaparatom, u ograničenom koracima, radi poboljšanja ekspozicije vaših 
fotografija.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Specifikacija za određivanje formata slike za digitalne fotoaparate koju je 
kreiralo Japansko udruženje za razvoj elektronske industrije (JEIDA).
Ekspozicija
Količina svetla kojoj je omogućeno da dostigne senzor fotoaparata. 
Ekspozicijom se upravlja kombinacijom brzine okidača, vrednosti blende i 
ISO osetljivosti.