Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
192
Dodatak > 
Rečnik
Merenje
Merenje se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti radi 
podešavanja ekspozicije.
MF (Ručni fokus)
Sistem koji ručno fokusira objektiv fotoaparata na subjekta.  
Prsten fokusa možete da koristite za fokusiranje na subjekta.
MJPEG (Motion JPEG)
Video format koji se komprimuje kao JPEG slika.
MPO (Multi Picture Object)
Format slike koji sadrži više slika u okviru fajla. MPO fajl obezbeđuje 3D 
efekt na MPO kompatibilnim ekranima, kao što su 3D TV ili 3D monitori.
Senzor slike
Fizički deo digitalnog fotoaparata koji sadrži photosite ćeliju za svaki 
piksel na slici. Svaka ćelija snima jačinu svetla koje udara u nju tokom 
ekspozicije. Uobičajeni tipovi senzora su CCD (elementi sa spregnutim 
naelektrisanjem) i CMOS (komplementarni metal-oksidni poluprovodnik).
IP (Internet protokol) adresa
IP adresa je jedinstveni broj koji se dodeljuje svakom uređaju koji je 
povezan na Internet.
ISO osetljivost
Osetljivost fotoaparata na svetlo, na osnovu ekvivalentne brzine filma koji 
se koristi u filmskoj kameri. Na višim postavkama ISO osetljivosti, kamera 
koristi veću brzinu okidača, što može smanjiti zamućenje uzrokovano 
podrhtavanjem fotoaparata i pri slabom osvetljenju. Međutim, slike sa 
visokom osetljivošću su osetljivije na šum.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Metod kompresije za digitalne slike. JPEG slike su komprimovane kako bi 
se smanjila njihova ukupna veličina datoteke uz minimalno pogoršanje 
rezolucije slike.