Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
193
Dodatak > 
Rečnik
PAL (Phase Alternate Line)
Standard za kodiranje boja video zapisa koji se standardno koristi u raznim 
zemljama u Africi, Aziji, Evropi i Bliskom Istoku.
Kvalitet
Izraz stepena kompresije koji se koristi u digitalnoj slici. Slike većeg 
kvaliteta imaju niži stepen kompresije, što obično za rezultat ima veću 
veličinu datoteke.
RAW (CCD raw data)
Originalni, neobrađeni podaci, prikupljeni direktno od senzora slike 
fotoaparata. Balans bele boje, kontrast, zasićenost boja, oštrina i drugi 
podaci se mogu menjati pomoću softvera za uređivanje pre kompresije 
slike u standardni format datoteka.
Rezolucija
Broj piksela koji postoji na digitalnoj slici. Slike visoke rezolucije sadrže više 
piksela i obično pokazuju više detalja u odnosu na slike niske rezolucije.
Šum
Pogrešno predstavljeni pikseli na digitalnoj slici koji se mogu pojaviti 
kao loše pozicionirani ili slučajni, svetli pikseli. Šum se obično javlja kada 
su fotografije snimljene sa visokom osetljivošću ili kada je osetljivost 
automatski podešena na tamnom mestu.
NFC (komunikacija bliskog polja)
NFC predstavlja skup standarda za radio komunikaciju na veoma malom 
rastojanju. Možete da koristite uređaje sa omogućenom funkcijom NFC za 
aktivaciju funkcija ili razmenu podataka sa drugim uređajima.
NTSC (Nacionalni komitet za televizijski sistem) 
Standard za kodiranje boja video zapisa koji se standardno koristi u 
Japanu, Severnoj Americi, Filipinima, Južnoj Americi, Južnoj Koreji i 
Tajvanu.
Optički zum
To je opšti zum koji može da poveća slike sa objektivom i ne oslabi kvalitet 
slika.